Exibition 'A Cry for Warning’. Warsaw 20-27 Aug. 2021

Piotr

You are invited to a premiere exibition of a private collection (several dozens of works). Co-exibition of Hanna Dąbkowska – Skriabin.


Wystawa „Krzyk ku przestrodze”. Warszawa 20-27 sierpnia 2021

Zapraszamy na premierową wystawę kolekcji prywatnej (kilkadziesiąt prac). Wystawa łączona z Hanną Dąbkowską – Skriabin.

Photo Gallery from the Exibition – Galeria zdjęć z Wystawy


Excellent workshop […] best galleries would not be ashamed with these paintings. […] Expressionism with traces of Symbolism that can be found by Malczewski.

Mirosław Miroński – artist and art critic

Znakomity warsztat […] tych obrazów nie powinny się wstydzić najlepsze galerie. […] Ekspresjonizm ze śladami symbolizmu, jaki można odnaleźć u Malczewskiego.

Mirosław Miroński – artysta i krytyk sztuki

One thought on “Exibition 'A Cry for Warning’. Warsaw 20-27 Aug. 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *