Exibition 'A Cry for Warning’. Warsaw 20-27 Aug. 2021

Piotr

You are invited to a premiere exibition of a private collection (several dozens of works). Co-exibition of Hanna Dąbkowska – Skriabin.


Wystawa „Krzyk ku przestrodze”. Warszawa 20-27 sierpnia 2021

Zapraszamy na premierową wystawę kolekcji prywatnej (kilkadziesiąt prac). Wystawa łączona z Hanną Dąbkowską – Skriabin.

Photo Gallery from the Exibition – Galeria zdjęć z Wystawy


Excellent workshop […] best galleries would not be ashamed with these paintings. […] Expressionism with traces of Symbolism that can be found by Malczewski.

Mirosław Miroński – artist and art critic

Znakomity warsztat […] tych obrazów nie powinny się wstydzić najlepsze galerie. […] Ekspresjonizm ze śladami symbolizmu, jaki można odnaleźć u Malczewskiego.

Mirosław Miroński – artysta i krytyk sztuki

One thought on “Exibition 'A Cry for Warning’. Warsaw 20-27 Aug. 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

We buy artworks of Witold Jańczak

If you have any artworks of Witold Jańczak (paintings, sculptures and others) for sale, please contact us.

Skupujemy prace Witolda Jańczaka

Jeśli posiadasz prace Witolda Jańczaka na sprzedaż (obrazy, rzeźby i inne), prosimy o kontakt.

biuro@goldcode.pl